Behandlingar

Spa-paket

  • Entré Dagspa

  • Njuta Dag

  • Njuta Helg

  • Njuta Kväll

  • Sköna Söndag

  • Seniorpaket - Dagspa för Dig som är 60+

  • Barn