Behandlingar

Spa-paket

  • Njuta dag

  • Njuta Helg

  • Njuta Kväll

  • Onsdagsklubben - Dagspa för Dig som är 60+

  • Sköna Söndag

  • Tvagningsritualer

  • Barn

  • Entré Dagspa

Ring nu på 0486-21900 eller boka rum online!